fbpx

Παρατείνεται μέχρι 31.12.2021 η ισχύς των οριστικών τίτλων διαμονής και βεβαιώσεων κατάθεσης αίτησης πολιτών τρίτων χωρών που έχουν λήξει ή θα λήξουν:

  1. Από 01.01.2020 έως 31.07.2020, η ισχύς των οποίων παρατάθηκε αυτοδικαίως έως 31.03.2021
  1. Από 01.08.2020 έως και 31.03.2021, η ισχύς των οποίων παρατάθηκε αυτοδικαίως για 8 μήνες από την αρχική ημερομηνία λήξης τους
  1. Από 01.04.2021 μέχρι 30.12.2021

Επιπλέον, αιτήσεις πολιτών τρίτων χωρών για τη χορήγηση αδειών διαμονής για εξαιρετικούς λόγους θα υποβάλλονται από 15.04.2021 αποκλειστικά με ψηφιακό τρόπο, μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Ο λόγος παράτασης των εν λόγω αδειών και βεβαιώσεων έγκειται στους περιορισμούς που επιβάλλει η πανδημία στην λειτουργία των Διευθύνσεων Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας, καθώς και στην ανάγκη ομαλής μετάβασης στη ψηφιακή εποχή και κατ’ επέκταση αποσυμφόρηση της Υπηρεσίας.

Επισημαίνεται ότι η εξυπηρέτηση του κοινού θα πραγματοποιείται -πλην επειγουσών περιπτώσεων οι οποίες θα πραγματοποιούνται με ραντεβού- ψηφιακά, ως ένα πρώτο βήμα προς την σταδιακή ψηφιοποίηση των υπηρεσιών που είναι αρμόδιες για την έκδοση αδειών διαμονής πολιτών τρίτων χώρων.

Η Υπηρεσία Ασύλου ενημερώνει το κοινό ότι κατ’ εφαρμογή των μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας και αποτροπής της διασποράς covid-19, oι Περιφερειακές Υπηρεσίες Ασύλου εξυπηρετούν το κοινό μόνο κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού, συμπεριλαμβανομένων των προγραμματισμένων συνεντεύξεων και καταγραφών.

Ειδικώς ως προς τις Υπηρεσίες Ασύλου, λειτουργούν εντός Περιφερειών ή Δήμων που εντάσσονται στο επίπεδο «πολύ αυξημένου κινδύνου» [σύμφωνα με την Δ1α/Γ.Π.οικ. 18877 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 1194/27-3-2021)] θα εξυπηρετούνται αποκλειστικά και μόνο επείγουσες καταγραφές και καταθέσεις προσφυγών, ενώ δεν θα διενεργούνται συνεντεύξεις επί αιτημάτων διεθνούς προστασίας έως και την 4.4.2021

Οι Υπηρεσίες αυτές είναι τα ΠΓΑ Αττικής, Αλίμου, Πειραιά, Δυτικής Ελλάδας, Θεσσαλονίκης, Κρήτης, Χίου καθώς και τα Αυτοτελή Κλιμάκια Αμυγδαλέζας, Εξετασης Αιτήσεων Ποινικών Κρατουμένων, Εξέτασης Αιτήσεων Υπηκόοων Πακιστάν, Ταχείας Εξέτασης Αιτήσεων Διεθνούς Προστασίας (Fast-Track), Εξέτασης Αιτήσεων Υπηκόων Αλβανίας – Γεωργίας, Κορίνθου και Ιωαννίνων.

Ως προς το Περιφερειακό Γραφείο Λέσβου, σημειώνεται ότι οι συνεντεύξεις εξ αποστάσεως θα λάβουν χώρα κανονικά σύμφωνα με τον προγραμματισμό.

Ως προς τα Περιφερειακό Γραφείο Αττικής και τα Αυτοτελή Κλιμάκια Εξέτασης Αιτήσεων Υπηκόοων Πακιστάν και Ταχείας Εξέτασης Αιτήσεων Διεθνούς Προστασίας (Fast-Track) σημειώνεται ότι τη Δευτέρα 29.3.2021 και Τρίτη 30.3.2021 δεν θα δεχτούν κοινό λόγω ενεργειών απολύμανσης.

Υπενθυμίζουμε την υποχρέωση χρήσης μάσκας από το κοινό και το προσωπικό εντός και εκτός των κτιρίων της Υπηρεσίας.

Το Ηνωμένο Βασίλειο  αποχώρησε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 31.01.2020. Η Συμφωνία Αποχώρησης προβλέπει μεταβατική περίοδο έως 31 Δεκεμβρίου 2020, κατά την οποία συνεχίζει να εφαρμόζεται το δίκαιο της ΕΕ.

Η Συμφωνία Αποχώρησης προστατεύει τους πολίτες της ΕΕ που θα διαμένουν στο Ηνωμένο Βασίλειο και τους υπηκόους του Ηνωμένου Βασιλείου που θα  διαμένουν σε ένα από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ κατά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου.

Περισσότερες πληροφορίες https://brexit.gov.gr/withdrawal-agreement/

ΔΙΑΜΟΝΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΗΒ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Οι πολίτες του ΗΒ και τα μέλη οικογενείας τους, οι οποίοι

  • διαμένουν στην Ελλάδα σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ ή έρχονται να διαμείνουν έως τις 31.12.2020, και
  • συνεχίζουν να διαμένουν μετά τις 31.12.2020

έχουν δικαίωμα διαμονής  Ελλάδα βάσει της Συμφωνίας Αποχώρησης.

Πρόσωπα που είναι επιλέξιμα για τη χορήγηση δικαιώματος διαμονής βάσει της Συμφωνίας Αποχώρησης, έχουν δικαίωμα  να λάβουν, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της Οδηγίας 2004/38/ΕΚ, έγγραφο διαμονής, το οποίο περιλαμβάνει δήλωση ότι έχει εκδοθεί βάσει της Συμφωνίας  (Περισσότερες πληροφορίες στην υπ’ αριθ. 4000/1/113-α’ από 14-10-2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση)

Πολίτες ΗΒ δικαιούχοι της Συμφωνίας Αποχώρησης

Οι πολίτες ΗΒ καλούνται να υποβάλουν αίτηση για τη νέα άδεια διαμονής στις αρμόδιες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας (www.astynomia.gr)

Πολίτες τρίτων χωρών, μέλη οικογενείας πολίτη ΗΒ

Οι πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι διαμένουν ήδη στην Ελλάδα ως μέλη οικογενείας πολίτη ΗΒ σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ πρέπει να υποβάλουν  αίτηση για τη νέα άδεια διαμονής. Θα ειδοποιηθούν από τις αρμόδιες Υπηρεσίες μιας στάσης των Διευθύνσεων Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων Χώρας, στον τόπο κατοικίας τους.

Η υποβολή των αιτήσεων για τη νέα άδεια διαμονής αρχίζει την 01.01.2021 και λήγει στις 30.6.2021.

Οι πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι εισέρχονται στην Ελλάδα από 1η Ιανουαρίου 2021 ως μέλη οικογενείας πολίτη ΗΒ, δικαιούχου της Συμφωνίας Αποχώρησης, καλούνται να υποβάλλουν αίτηση εντός τριών μηνών από την ημερομηνία άφιξής τους στη χώρα. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να ανατρέξετε στη σχετική εγκύκλιο.

Πολίτες ΗΒ μη δικαιούχοι της Συμφωνίας Αποχώρησης

Οι πολίτες ΗΒ οι οποίοι εισέρχονται στην Ελλάδα από 1η Ιανουαρίου 2021 και δεν εμπίπτουν στη Συμφωνία Αποχώρησης, μπορούν να διαμείνουν στη χώρα  ως πολίτες τρίτων χωρών σύμφωνα με τις διατάξεις της μεταναστευτικής νομοθεσίας (https://migration.gov.gr/legal-migration/metanasteusi-stin-ellada/)

Καλέστε μας